Vanja Macerl: OSEBNA IZKUŠNJA | Novice

Vanja Macerl: OSEBNA IZKUŠNJA
Sem Študentka programa Organizator socialne mreže in v okviru študija opravljam obvezno študijsko prakso v Večgeneracijskem centru, kamor se vključujejo otroci z manj priložnostmi in jim želimo preko izobraževanje in učno pomočjo povečati možnosti za boljšo prihodnost in bolj kvalitetno življenje. Center je odprt dvakrat na teden in sicer ob sredah in četrtkih, kjer osnovnošolci pridobivajo nova znanja, pišejo domače naloge, utrjujejo znanje in si med seboj pomagajo. Poleg vseh šolskih obveznosti je velik poudarek na druženju in kvalitetnem preživljanju prostega časa. V tem času se lahko igrajo različne družabne igre, med počitnicami pa potekajo delavnice. Usmerjeno je v krepitev duševnega zdravja otrok, pomoč pri učenju in druženju.  V dnevnem centru se zagotavlja varen prostor za otroke z različnimi potrebami, ter prostor v katerega se z veseljem znova vračajo. Med udeleženci se razvijejo trdne vezi, ki se ohranjajo tudi izven centra in tako širijo svoje socialne mreže. Poleg vzpostavljanja vezi med udeleženci se širijo poznanstva tudi med udeleženci in mednarodnimi prostovoljci, in jim  omogočajo treniranje tujega jezika in spoznavanja drugih kultur.
V Centru sem se prvič srečala z delom z otroci in sem kmalu počutila sprejeto. Najbolj pomembno se mi je zdelo, ko so mi začeli zaupati in z mano delili svoje probleme in stiske, saj gre za mladostnike, ki so v tem obdobju svojih življenj bolj občutljivi in se soočajo z različnimi težavami. Skupaj z njimi se tudi sama učim in razvijam svoje veščine. Zaradi opravljanja prakse v dnevnem centru še bolj razumem kako pomembna je socialna vključenost, predvsem za otroke in mladostnike, saj so enake možnosti vseh ljudi pomemben del vsake družbe. Dobila sem širšo sliko glede socialnih problemov v našem lokalnem okolju in kako lahko tudi sama pripomorem pri zagotavljanju boljših možnosti posameznikom. Lahko rečem, da sem veliko teorije, ki jo dobim preko študija vpeljala v praktični del, kot je na primer delo z ranljivo družbeno skupino, svetovanje, delo s skupinami in posameznikom, usmerjanje otrok, nudenje različnih oblik pomoči… Opravljanje prakse mi ni pomagalo samo na poklicnem področju, ampak tudi na področju osebnostne rasti, samozavesti, odprtosti, sprejemanju drugačnosti in še marsikje.

Naroči se na novice!


Strinjam se z obdelavo podatkov za namen pošiljanja novic

Vtisi in mnenja

DELAVNICA POSLIKAVE STEKLA   Najprej se vam moram zahvaliti za povabilo na delavnico slikanja na steklo, bilo je zanimivo in ustvarjalno, posebno za mene, ki nisem posebno nadarjena za slikanje, gospa Severina je bila navdušena nad mojo kreacijo.

TEČAJ KALIGRAFIJE   Na teh tečajih nas je učila Natalija Resnik Gavez, ki perfektno obvlada kaligrafijo. Na mnogih tečajih smo se učili različnih pisav, kot so gotica, italika, karolinška minuskula in unciala.Odlično in zelo natančno nam je Natalija razložila vsako potezo črk. Do zadnjega kotička polni tečaji so priča, kakšno zanimanje je za kaligrafijo v Zasavju

TEČAJ KITAJŠČINE   Eksotičen tečaj - sem mislila, pa sem dobila prvovrstno učenje in odlično profesorico Aljo Ferme. V kratkem času, ko je ta tečaj potekal, smo dobili vpogled ne samo v kitajski jezik - mandarinščino, ampak tudi v kitajsko kulturo. Mislila sem, da je kitajščina pretežka, da bi se jo dalo naučiti, pa sem videla, da se počasi lahko daleč pride. Seveda po zaslugi Alje, ki nam je odlično razložila snov in dala domačo nalogo.Tudi tu smo postale tečajnice prijateljice, ki se še vedno tu in tam dobimo na kavi.